Zaujímavosti

Vitajte na stránke timiservis.weblahko.sk v sekcii Zaujímavosti

Klimatizácia a filtre – údržba a čistenie  

 

Pravidelný servis je hlavným predpokladom dlhodobého a bezproblémového chodu klimatizačného zariadenia. Pravidelným servisom a údržbou predchádzame závadám a zvyšujeme účinnosť celého systému. Nedostatočný servis alebo úplne chýbajúca údržba klimatizačného zariadenia vedie k zníženiu životnosti zariadenia, zaneseniu potrubí a filtrov.

Znečistený a neudržiavaný filter môže byť dokonca príčinou zdravotných problémov. Tieto zdravotné problémy sú všeobecne často vysvetľované ako dôsledok používania klimatizácie, avšak veľkej väčšine týchto problémov sa dá jednoducho predísť správnym  nastavením a pravidelnou údržbou klimatizačnej jednotky.  Bolesti hlavy, pálenie očí, podchladenie, môžu byť spôsobené prudkými teplotnými skokmi pri prechode z jedného prostredia do druhého(teplotný rozdiel medzi dvoma prostrediami by mal byť maximálne cca 5-7 °C ), vysokou rýchlosťou prúdenia vzduchu, nevhodnou vlhkosťou vzduchu alebo i nekvalitným alebo zanedbaným filtrom , ktorý nedokáže zničiť choroboplodné zárodky. Dnešné moderné klimatizačné jednotky sú vybavené rôznymi druhmi filtrov (prachový, antibakteriálny , plesňový, ionizátor....), ktoré zabezpečujú čisté a príjemné prostredie a prispievajú k pohode a kvalitnej kultúre bývania . Z tohto dôvodu sú moderné klimatizácie pomerne zložité zariadenia, ktoré si vyžadujú kvalitnú a profesionálnu montáž a údržbu.

Znečistená klimatizácia má rapídne zníženú efektívnosť, zvýšený odber el. energie a môže dôjsť až k prehriatiu kompresora.

K optimálnemu výkonu a najmä životnosti klimatizácie by sa mala vykonávať raz za rok kompletná údržba klimatizácie a dezinfekcia systému!

 V systéme klimatizácie je použitý špeciálny olej, ktorý ma za úlohu mazanie kompresora ale hlavne má schopnosť absorbovať do seba okolitú vlhkosť, čím stráca mazacie schopnosti a ohrozuje kompresor a ostatné súčasti koróziou a vznikom kyselín!

Preto je nevyhnutné vykonávať pravidelnú údržbu klimatizácie!!!

 

 

Bloková výnimka

 Na rozdiel od minulosti automobilky budú povinné uznať reklamácie aj vtedy, ak vozidlo absolvovalo opravu v neautorizovanom servise.
Európsky automobilový sektor dostal v roku 2002 blokovú výnimku z pravidiel voľnej súťaže, ktorá mala zabrániť automobilkám vybudovať si nezdravé dominantné postavenie. Medzičasom sa však situácia zmenila a Európska komisia na ňu zareagovala úpravou blokovej výnimky.

Záruka nepadne

Najdôležitejšia zmena vstúpila do platnosti 1. júna 2010 a týka sa záručného a pozáručného servisu vozidiel. Dôvodom zmien je výrazný vzostup nákladov na opravy a údržbu v posledných rokoch, ktoré podľa komisie tvoria až 40 % nákladov na prevádzku vozidla. Brusel preto rozhodol, že spotrebiteľ má právo slobodne sa rozhodnúť, kde si nechá auto servisovať.
Výrobcovia a importéri už nesmú odmietať prijatie reklamácie ani nijak obmedziť záruku, ak si majiteľ vozidla nechal vykonať opravu v inom než autorizovanom značkovom servise. Podľa nových pravidiel sú automobilky povinné poskytnúť technické informácie o danom type aj nezávislým servisom a musia uvoľniť tieto údaje pre vozidlá, ktoré získali typové osvedčenie po 1. septembri 2009. Novinkou je aj povinnosť automobiliek umožniť značkovým a neznačkovým servisom vybrať si náhradné diely od alternatívnych výrobcov. O
dzbrojuje niektoré neseriózne autorizované autoservisy, ktoré zneužívajú nevedomosť zákazníkov a zavádzajú ich o tom, že ak chcú mať platnú záruku na novom vozidle, musia navštevovať autorizovaný servis aj pri bežnom servise a údržbe.

Majiteľ nového vozidla v záručnej dobe už nemusí jazdiť do značkového autoservisu na bežnú údržbu a servis.

Môže, bez straty záruky servisovať svoje auto v akejkoľvek autoopravovni, ktorá je odborne pripravená a použije originálne alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely. Výhodou je výrazne nižšia cena ako pri oprave v značkovom servise.

 

  • bloková výnimka je v platnosti od 1.11.2004
  • dáva možnosť prevádzať nezávislým servisom značkový servis, údržbu a opravy aj nových automobilov v záručnej dobe a to bez straty záruky samozrejme pri dodržaní postupov a rozsahu prác predpísaných výrobcom automobilu a pri použití originálnych a kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov
  • možnosť prístupu k technickým informáciám, dielenským príručkám a to aj o nových automobiloch
  • možnosť prístupu k originálnym náhradným dielom, originálnej diagnostike a školeniam a to nediskriminačne, včas a použiteľným spôsobom na rovnakej úrovni ako autorizovaným servisom
  • možnosť nakupovať originálne a kvalitatívne rovnocenné náhradné diely, informácie a diagnostiku od nezávislých distribútorov náhradných dielo

 

 

 

 

 

 

Prečo voliť brzdy FERODO?
Trošku teórie na začiatok: Brzdové obloženie je definované dvomi základnými charakteristikami: účinnou teplotou a koeficientom trenia. Prvé nám napovie, od akej teploty po akú bude brzdiť a druhé, ako veľmi bude brzdiť. Ak použijeme obloženie, ktoré ma pracovné teploty moc vysoké, môže sa stať, že pri nízkych teplotách nás vybrzdí aj vlak, naopak, na bežnom vidíme, že ak ma nízku maximálnu teplotu, po pár brzdeniach nám brzdy zvädnú. Druhý problém je koeficient trenia. Od neho do veľkej miery závisí, ako agresívne sa bude chovať ku kotúčom. Vysoký koeficient je zárukou skorého "dovidenia", ale na druhej strane sa nám odvďačí mimoriadnymi brzdnými dráhami, ktoré sa odzrkadlia na vydesených tvárach vodičov za nami
Hlavné prednosti značkového výrobcu brzdových materiálov a jeho výrobkov:
•    komplexné, veľmi široká ponuka pre osobné automobily, nákladné automobily i motocykle všetkých značiek
•    vynikajúca kvalita za nízke ceny, pre stálych zákazníkov možnosť získania výrazných zliav
•    u väčšiny výrobcov osobných i nákladných automobilov je Ferodo schválené pre použitie v prvomontáži
•    unikátny je ponuka osobných brzdových doštičiek Ferodo, v niekoľkých výrobných radoch s rozdielnym účelom použitia a to:
o    PREMIER - základný rad najvyššej kvality bŕzd s úplným sortimentom pre všetky typy osobných automobilov. Plne zodpovedá špecifikácii požiadaviek pre použitie v prvomontáži, pre prevádzku v SR schválené Ministerstvom dopravy a spojov "Osvedčením o schválení technickej spôsobilosti č 1195".
o    FSL (Ferodo Service Line) - brzdy nižšej cenovej úrovne s mierne zníženým počtom sortimentných položiek a zaručenou kvalitou značky Ferodo, určená pre náhradné potrebu. Pre
prevádzku v SR schválené podľa európskej normy R90, využitie vhodné najmä pre staršie vozidlá.
o    DS PERFORMANCE - brzdové doštičky s vyšším koeficientom trenia oproti sériovým doštičkám, stálym aj pri vysokých teplotách (cez 500o C). To zaručuje vysoký a stabilný brzdný výkon aj pri dlhšom brzdení - brzdy "nevädnú". Táto rada má neúplný počet sortimentných položiek a perfektne spĺňa požiadavky na "športovú brzdenie". Pre prevádzku v SR schválené podľa európskej normy R90.
o    Rad závodných brzdových doštičiek v obmedzenom sortimente, vyrábaná zo zmesí DS 2500 a DS 3000 s veľmi vysokými koeficientmi trenia, určená pre preteky, nevhodná pre použitie v bežnej cestnej premávke.
•    pre výrobu osobných brzdových doštičiek radu PREMIER je oproti konkurencii vyvíjaný a používaný najväčší počet brzdových materiálov (cca 48) s cieľom vyhovieť špecifickým vlastnostiam jednotlivých značiek automobilov
•    k brzdovým doštičkám pre osobné i nákladné automobily zaisťuje Ferodo indikátory opotrebovania a príslušenstvo
•    najväčšie výrobný závod spoločnosti FEDERAL-MOGUL-FERODO je umiestnený v Kostelci n / Orlicí - ČR. Tento výrobný závod je držiteľom najvyšších certifikátov kvality - ISO 9001 a ISO / TS 16949